اگر دو نفر دارای عقاید مذهبی متفاوت باشند آیا می توانند در زناشویی سعادتمند باشند؟


شانس موفقیت در اینجا بستگی تام به این دارد که طرفین موضوع را بطور کامل و از روی ایده واقعی بررسی کنند چنانچه فقط به علت

عشق ظاهری و نیروی جاذبه آنی ازدواج کرده و به خطرات احتمالی توجه نکنند ممکن است در آینده با معظلاتی روبرو شوند در اینجا

مسئله مهمتر از همه عقایدی است که نسبت به اصول کلیسای خود ابراز می دارند.

http://s8.picofile.com/file/8320910884/WeddingRings.jpg

اگر زن و شوهری تحری حقیقت نموده و صبور و بردبار باشند و از طرفی اصول عقاید مذهبی خود را بر یکدیگر تحمیل نکنند ممکن است

بتوانند با یکدیگر به خوبی و خوشی زندگی کنند ولی چنانچه یکی از آنها در عقاید خود متعصب باشد تحصیل تطابق و توافق مشکل خواهد

بود در حقیقت کشمکشهای مربوط به اصول مذهبی ممکن است کم اهمیت تر از عدم موفقیت در مورد مسائلی باشد که در زندگی یومیه

از اختلاف مذهب نتیجه می شود.

مسائلی مانند حضور در کلیسا روشی که فرزندان باید طبق آن پرورش یابند نحوه تربیت آنها و استفاده از وسائل جلوگیری از آبستنی

ممکن است منبع بزرگی برای تحریکات و اختلافات دائمی باشند گاهی اوقات فردی ممکن است تصور کند که خود را از تعصبات مذهبی

کاملا آزاد ساخته.