آیا ازدواج شخصیت افراد را تغییر نمی دهد؟


در اثر ازدواج روابط جدیدی به وجود می آید که خود در رفتار و سلوک زن و شوهر موثر می باشد و بعضی از افراد در آب و هوای گرم

مطمئن و محرک حاصله از روابط زناشویی نشو و نما می نمایند ولی اصولا مرد یا زن همان شخصیت استوار و محکم خود را در

زناشویی هم داشته و به همان طریقی رفتار می کنند که قبل از ازدواج هم داشته اند.

http://s8.picofile.com/file/8320595484/90194_319.jpg

مطالعات مختلف نشان داده افرادی که همیشه دوست و صمیمی بوده و در روابط اجتماعی خود صبور و معین بوده اند پس از ازدواج

زن و یا شوهر خوبی خواهند بود زیرا همین مشخصات را در خانه و روابط زناشویی هم خواهند داشت بنابراین مردی که تصور میکند زن

خود را کاملا باب میل خود بار می آورد و یا زنی که تصور میکند مرد را مطابق خواسته های خود تغییر داده و عوض میکند با ناامیدی و

حرمان شدیدی مواجه خواهد شد.

درباره شخصیت و ازدواج قسمتی از اظهارات terman را که درباره عوامل روحی موثر در سعادت زناشویی بیان کرده برای شما ذکر

مینمایم طبیعتا و یا در اثر عدم تربیت و پرورش افرادی چنان فاقد خصائص لازمه جهت تطابق و سازگاری هستند که به هیچ وجه

نخواهند توانست در زندگی زناشویی سعادتمند باشند.