آیا این عامل در توافق زن و شوهر اهمیتی دارد؟


کاملا شکست یا موفقیت زناشویی بستگی تام به شخصیت زن و شوهر دارد خلق و خوی طرفین تمایلات و رفتار آنها و بالاخره سطح

فکر و عمل آنها اهمیت زیادی در برقراری و یا انهدام ارکان زناشویی دارد عده ای اصولا از لحاظ روحی شایستگی ازدواج ندارند افرادی که

دارای مزاج عصبانی و یا تمایلات پیسکوپاتیک هستند به هیچ وجه نمی توانند در روابط خود تطبیق حاصل کنند.

http://s9.picofile.com/file/8320496868/Download_complete_free_marital_foreign_marriage_video_300x217.png

به خصوص در مورد ازدواج که احتیاج به صمیمیت و از خود گذشتگی زیادی دارد وقتی که چنین افرادی ازدواج می کنند مزاج عصبی خود

را در مورد روابط زناشویی نیز خواهند داشت فی المثل دختری که شدیدا متکی به والدین خود بوده و در اثر فقدان اعتماد به نفس در

اثر کوچکترین اتفاقی با شوهر خود به خانه بر می گردد.

یا مردی که در اثر کوچکترین نارضایتی از همسر خود در مقابل امیال و آرزوها به غضب و اوقات تلخی می پردازد و یا جهت فرار از مسئولیت

در مقابل حس عدم کفایت خود متشبث به مشروبات الکلی می شود به هیچ وجه نمی تواند در روابط زناشویی خود تعدیل و هم آهنگی

به وجود آورد.