علل اصلی اختلافات زناشویی کدامند؟


اختلافات زناشویی ممکن است به علل مختلف بروز کند این اختلالات را می توان به سه گروه تقسیم کرد اولا منازعات ممکن است به

علت رشد و بی ثباتی روحی زن یا شوهر یا هر دوی آنها بوده و به علت اختلافات عصبی موجود در شخصیت آنها نتوانند آنطوریکه شایسته

است با یکدیگر توافق و تطابق حاصل نمایند.

http://s9.picofile.com/file/8320415742/cwpix.jpg

ثانیا ممکن است به این علت باشد که طرفین همسر موافق و همپایه خود را انتخاب نکرده اند ممکن است اختلاف شدیدی در رفتار ارزش

وعلائق وجود داشته و یا نسبت به یکدیگر عشق کافی نداشته باشند ویا وضع جنسی آنها برای یکدیگر مطلوب نباشدویابا لاخره مسائلی

مربوط به آبستنی و زایمان موجود باشد.

ثالثا اختلاف ممکن است از عوامل خارجی سرچشمه بگیرد مانند وضع اجتماع اقتصاد و نفوذ پدر و مادر طرفین که هر کدام به نوبه خود مانع

برقراری روابط مطلوب فیمابین زن و شوهر می شوند به عبارت دیگر اختلالات زناشویی مربوط به خود ازدواج و یا بالاخره مربوط به محیط

می باشد همیشه نمیتوان این عامل اصلی را پیدا کرد بلکه غالبا عوامل مختلف دست بدست یکدیگر داده و اختلافات و اشکالاتی بوجود

می آورند.