جه نوع ازدواجی ایده آل است؟


زناشویی ایده آل آن است که به طور اکمل اهداف اصلی زناشویی را تامین کند منظور اصلی از ازدواج سه چیز است:رفاقت,الفت

جنسی وبرقراری خانواده به عبارت دیگر زناشویی مبتنی است بر احتیاج بزندگی کردن با یکدیگر و امنیت روحی حاصل ازآن احتیاج به

اظهار و نمایاندن میل جنسی و میل به ایجاد نسل و بنابراین آن ازدواجی ایده آل خواهد بود که از عهده ایفای این اهداف به خوبی برآید.

http://s8.picofile.com/file/8319548968/images.jpg

مسلما رفاقت و دوستی حقیقی موقعی بوجود می آید که سازگاری و توافق اخلاق سلیقه و علائق و از همه مهمتر جذابیت و محبت دو

جانبه وجود داشته باشد عشق یکی از پایه های اساسی ازدواج می باشد jahn holmes می گوید چسباندن دو سنگ بدون سیمان به

یکدیگر مانند ربط دادن دو زندگی بدون عشق آسان می باشد.

امروزه عده ای تمایل دارند به اینکه عشق را بقایای یک عصر تصوری بدانند ولی هنوز فیلسوف حقیقت بینی چون bertrand russel عقیده

دارد که در روابط زن و مردی که یکدیگر را با محبت صمیمیت و عاطفه دوست دارند نکته غیر قابل ارزشی یافت می شود و بی خبر ازچنین

عشقی نهایت تاسف و بدبختی است برای بشریت.