مسئله سن در قدرت جنسی مرد چه تاثیری دارد؟


گرچه خیلی از مردان در سنین حدود پنجاه سالگی دچار اختلالات جسمی و روحی مخصوصی می شوند که به نام تحلیل قوای جنسی

معروف میباشد معهذا با آنچه که در خانمها بدوران یائسگی معروف است متفاوت می باشد یائسگی در زن قطع قاعدگی و از بین رفتن

قدرت تولید مثل است ولی درمرد قدرت تولید مثل یکمرتبه ازبین نرفته و علائم روحی و جسمی مشخصی در این دوره مشاهده نمیشود.

http://dl.topnaz.com/2015/01/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-231.jpg

با پیشرفت سن میل جنسی مرد هم به تدریج کاهش می یابد هر چه مسن تر می شود میل و قدرت جنسی او هم کم کم رو به نقصان

می رود بر حسب ارقامی که kinsey بدست آورده حداکثر فعالیت جنسی مردان آمریکایی در سنین 16 و 20 می باشد از آن پس انگیزه

جنسی تدریجا و دائما کاهش می یابد.

برای مردان 21 تا 25 ساله حد متوسط انزال جنسی چه از طریق مقاربت یا جلق و چه از طریق دیگر در حدود 4 دفعه در هفته می باشد

این نسبت کم کم تقلیل می یابد تا به سن 56 سالگی که محدود به یکمرتبه در هفته می شود با ازدیاد سن مدت و شدت تحریک برای

ایجاد نعوظ زیاد می شود.