جلوگیری از آبستنی


چنانچه از لحاظ سلامتی,اجتماعی,اقتصادی و یا جهات دیگر لازم باشد که از آبستنی جلوگیری شود و یا به تعویق بیافتد به هیچ وجه

نمی توان متکی به شانس بود چون امکان دارد آبستنی در اثر اولین مقاربت انجام گیرد بنابراین لازم است از همان اوائل کار وسائل

جلوگیری استفاده شود.


http://s8.picofile.com/file/8319421992/contraceptives_drugs.jpg

بهتر است برای جلوگیری از ترس و اضطرابی که در اثر آبستنی غیره منتظره پیش می آید از همان اوائل ازدواج وسائل جلوگیری بکار

رود این گونه ترسها اثرات بسیار شومی در تطبیق جنسی ببار می آورند در خیلی از خانمها این ترس باعث ناراحتی هایی می شود که

تمام مراحل زناشویی را ضایع می نماید.

این گونه محرومیتها و ناراحتیهای زندگی جنسی کمیاب نبوده و مسلم است که ازدواج حقیقی و قرین به سعادت با چنین اشکالاتی

مغایرت دارد و پس از این همه ترس و اضطراب هیچ نوع محبت و علاقه ای پایدار نمی ماند بنابراین آگاهی درباره و سائل جلوگیری از

باروری به بهداشت و بقای ازدواج کمک فراوانی می نماید.