آیا این ناهماهنگی های جنسی امروزه بیشتر از سابق وجود دارد؟


شاید ولی باید دانست که اکنون بیشتر از گذشته به این مسائل آگاه هستیم و بیشتر هم برای این موضوع بما مراجعه می شود آزادی

فرهنگی و اقتصادی خانمها به آنها اجازه داده تا محدودیتهای گذشته را کنار گذارده و بیش از پیش به احتیاجات جنسی خود آگاهی یابند

آن زمانی که زن رابطه جنسی را صرفا به عنوان ایفای وظیفه قبول می کرد قدرت و عکس العمل جنسی او ویا شوهرش اصلا مورد بحث

نبود.

http://s9.picofile.com/file/8317732492/Das_Thema_Nr_1_Was_Sie_%C3%BCber_Sexualit%C3%A4t_in_der_Beziehung_wissen_sollten.jpg

امروزه آنها به اهمیت روابط جنسی مطلوب و دو جانبه پی برده و از هر گونه نارضایتی و عدم هم آهنگی جنسی مطلع هستند یکی دیگر

از علل اشکالات جنسی ناراحتی عدم امنیت و کشمکشهای روحی است که همراه با زندگی پیشرفته امروزی می باشد عکس العمل

جنسی انسان تحت تاثیر دو عامل قرار می گیرد.

نیروزی غریزی و شرایط اجتماعی امروزه در اجتماع ما گروه زیاید میل جنسی خود را تحت کنترل درآورده اند روی این اصل همواره

کشمکش و تصادمی بین هوی و هوس و نیروی متضاد آن وجود دارد در بین مردم بدوی که زندگی اجتماعی و قوانین جنسی خیلی

ساده و در عین حال طبیعی است.